Horoscopes   |   Posted on Nov 16, 2018 by Lin Thu Maung

သင့္ဘ၀အခ်စ္ေရး ၾကိဳက္တာေမး


၂၀၁၈ ႏို၀င္ဘာလအတြက္ (၁၂) ရာသီခြင္ ႏွလံုးသားအခ်စ္ေဗဒင္

Share this article

မိႆရာသီ - Aries ( March 21 မွ April 20 ၾကား )

 ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားမွ မနာလိုေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ၿခင္းရွိမည္။ အၿမတ္တႏိုး တန္းဖိုးထားေသာ ခ်စ္သူ လက္ေဆာင္တစ္ခုပ်က္စီးမည္။ ေပ်ာက္မည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ အတူသြားစဥ္ခါးပိုက္ႏွိုက္ခံရတတ္သည္။ ကိုယ္တိုင္တြင္လည္းေကာင္း ၊ မိသားစုတြင္လည္းေကာင္း ၊ ၿပည္ပႏိုင္ငံရပ္ၿခားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားေပၚေပါက္သည္။ ရပ္ေ၀းႏိုင္ငံရပ္ၿခားသုိ႔ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအဖို႔ လူမ်ိဳးတူမ်ားသာမက လူမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ပင္ အခ်စ္ေရးကိစၥေပၚမည္။ မိဘ ၊ မိသားစု ၀န္းက်င္အား လြန္ဆန္ႏိုင္ၿခင္းမရွိသူမ်ားအဖို႔႔ မိဘမွ စီစဥ္ေသာအမည္တြင္ ( အ၊ဥ၊က၊ခ၊င၊ ) ပါေသာသူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ရၿခင္းၾကံဳမည္။

 ယၾတာ - ေၾကြပန္းအိုးအၿဖဴအတြင္း စပိုက္ဒါသစ္ခြ ကိုထိုး၍အၿမင့္တင္ပါ။

 

ျပိႆရာသီ - Taurus ( April 21 မွ May 21 ၾကား )

 အခ်စ္ပင္လယ္တြင္ ေလွငယ္တစ္စီးႏွင့္ ကမ္းမၿမင္ ၊ လမ္းမၿမင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနေသာ ခ်စ္သူေမာင္ႏွံအလား ေပ်ာ္ရႊင္ၿခင္းႏွင့္ စိတ္ခ်မ္းသာရၿခင္းမ်ားရွိမည္။ အခ်စ္ေရစင္ခြက္ကို ပိုင္ဆိုင္သူတို႔အလား ေအးခ်မ္းၿခင္းႏွင့္ အဆင္ေၿပၿခင္းမ်ားၿဖစ္ထြန္းမည္။ ဘ၀အတြက္အေရးပါေသာ အခ်စ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရမည္။ အခက္အခဲမ်ား ေၿဖရွင္းႏိုင္မည္။ ႏွစ္ဦးအၾကားတြင္ ၿဖစ္ေပၚေနေသာ အေႏွာင့္အယွက္ အညံ့အဆိုးမ်ား တစ္စတစ္စ ကင္းေ၀းမည္။ အခ်စ္ကို ဦးစားေပး၍ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿခင္းမ်ားၾကံဳမည္။ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ အေၿပာင္းအလဲတို႔သည္ ဘ၀အလံုးစံျုငိမ္းခ်မ္းၿခင္းကို ၿဖစ္ထြန္းေစသည္။

 ယၾတာ - ပန္းတစ္ပြင့္ကို စာအုပ္ၾကားတြင္ ညွပ္၍ေဆာင္ထားပါ။

 

ေမထုန္ရာသီ - Gemeni ( May 22 မွ June 21 ၾကား )

 ေ၀းကြာေနေသာ သူမ်ားႏွင့္ ၿပန္လည္ဆံုစည္းမည္။ ယခင္အတိတ္ႏွင့္မတူေသာ အေၿပာင္းအလဲမ်ား အေပၚ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ခံစားခ်က္တို႔ကို အေၿခခံ၍ေမတၱာလမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား ေပၚထြန္းမည္။ မတူညီေသာ ဘ၀တို႔ကို ဆက္စပ္မိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရၿခင္းရွိမည္။ ေဘးစကား ၊ ေသြးသြား အေႏွာင့္အယွက္မ်ားေၾကာင့္ ေတြေ၀ ဒြိဟ ၿဖစ္ေနေသာ ခ်စ္သူအေပၚေမတၱာရွိလွ်က္ ေက်ာခိုင္းရၿခင္း ၾကံဳမည္။ ယခင္အတိတ္ကာလရွည္ၾကာ ၅၂၈ အသြင္ေမတၱာႏွင့္ ခ်စ္ၿခင္း အေပၚ ၁၅၀၀ ေမတၱာ က လႊမ္းမိုးသည့္ အခ်စ္လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား ေပၚထြန္းမည္။ ဘ၀အတြက္ အေရးပါေသာ ေမတၱာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ မ်ားခ်မွတ္ရမည္။ နီးလ်က္ႏွင့္ ေ၀းေနေသာ ခ်စ္ဒုကၡမွ ကင္းေ၀းလြတ္ေၿမာက္မည္။

ယၾတာ - ဆံပင္ပံုစံ (သို႔) ဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႔မွုေၿပာင္းပါ။

 

ကရကဋ္ရာသီ - Cancer (June 22 မွ July 22 ၾကား)

 ခ်စ္သူရွိသူမ်ားအဖို႔ နက္နဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမွုႏွင့္ အၿပန္အလွန္ ေလးနက္ေသာ ေမတၱာေရးရာကိစၥမ်ား ၾကံဳမည္။ ႏွစ္ဦးၾကား ၿဖစ္ေပၚေနေသာ ၿပႆနာမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းသြားမည္။ ကြဲကြာသူမ်ား ၊ ေ၀းကြာေသာသူမ်ားႏွင့္ ၿပန္လည္ဆံုစည္း ႏိုင္သည္။ လူမ်ိဳး ၊ ဘာသာ ၊ ဓေလ့ ကြဲၿပားေသာသူမ်ားႏွင့္ ေမတၱာမွ် ေနသူမ်ား ၊ အၿပန္အလွန္ အဆင္ေၿပမည္။ ရပ္တန္႔ ေက်ာခိုင္းထားသည့္ ခ်စ္ေမတၱာ ဇာတ္လမ္းေဟာင္းမ်ား ၿပန္လည္ အဆင္ေၿပမည္။ ခရီးသြားရလိမ့္မည္။ ခရီးလမ္းတြင္ ထူးၿခားေသာ စန္းပြင့္ ၿခင္းမ်ားရွိမည္။ အခ်စ္သစ္ႏွင့္ လက္တြဲရန္ စီစဥ္ဆဲအခ်စ္ေဟာင္းမွ ၿပန္လည္ ဆက္သြယ္လာလိမ့္မည္။ ကာလအတန္ၾကာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ ခ်စ္တတ္သည့္ႏွလံုးသား ၿပန္လည္ထြန္းေပၚမည္။

 ယၾတာ - ကႏုကမာႏွင့္ ၿပဳလုပ္ထားေသာ ရင္ထိုးေဆာင္ပါ။

 

သိဟ္ရာသီ - Leo ( July 23 မွ August 23 ၾကား )

 ၿမင့္ၿမတ္ေသာ အၾကီးအကဲထံမွ အကူအညီ ေကာင္းကိုရရွိလိမ့္မည္။ အခက္အခဲမ်ား ကူညီသူေပၚထြန္းသည္။ ရင့္က်က္ခိုင္မာေသာ ေမတၱာစိတ္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္မွုရွိေသာ အခ်စ္ေၾကာင့္ အခ်စ္ေရးကိစၥတြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနေသာ အခက္အခဲမ်ား ပေပ်ာက္မည္။ အလွဴ ၊ မဂႍလာပြဲမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရင္း အခ်စ္ေရးစန္းပြင့္ၿခင္းမ်ား ၿဖစ္ေပၚမည္။ အေၿပာင္းအလဲသစ္မ်ား ၿဖစ္ေပၚမည္။ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ အခ်စ္ေရးကိစၥၾကံဳမည္။ အခ်စ္ေမတၱာ ကိစၥအလံုးစံုတြင္ စိတ္၀င္စားၿခင္းမရွိဘဲ ၊ က်င့္ၾကံအားထုတ္မွုဘက္ဦးတည္ေသာ သူမ်ား အဖို႔ အၿခားသူတို႔ထက္ပို၍စန္းပြင့္မည္။

 ယၾကာ - အေရွ့အရပ္ကိုမ်က္ႏွာမူ၍ကိုယ္လက္သန္႔စင္ပါ။

 

ကန္ရာသီ - Virgo ( August 24 မွ September 22 ၾကား )

 ၿပႆနာ အခက္အခဲအလံုးစံု ေၿပေပ်ာက္၍အဆင္ေၿပၿခင္း ၊ ကံေကာင္းၿခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္းခ်မ္း ဖြယ္ရာ အလံုးစံုကို ၾကံဳေတြ႔ရေပမည္။ ေရရွည္ ခိုင္မာေသာ အေၿခအေနသို႔ ေၿပာင္းလဲၿဖစ္တည္ ေသာေမတၱာေရးရာ ကိစၥမ်ားၿဖစ္ထြန္းမည္။ ခ်စ္သူရွိရင္းစြဲရွိသူမ်ားအဖို႔ စိတ္ခ်မ္းေၿမ့စရာမ်ား ၿဖစ္ေပၚမည္။ ခိုင္မာေသာေမတၱာေရး ကံႏွင့္ တည္ၿမဲေသာေမတၱာေရး ကံတြင္ ၾကံဳေတြ႔မည္။ တစ္သက္တာလက္တြဲရန္ ခ်စ္သူ ေရြးခ်ယ္ ဆံုးၿဖတ္ၿခင္း ၿပဳႏိုင္သည္။ စုတ္ ၊ လာဘ္ ႏွစ္ပါး တစ္ၿပိဳင္တည္း ေပၚထြန္းေပရာ ၊ ပညာေရးရာ ၊ လုပ္ငန္းေရးရာ အၿဖာၿဖာ တြင္လည္း ေကာင္းေသာတိုးတက္မွုၿဖစ္ေပၚမည္။

 ယၾတာ - အၿပာေရာင္မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါသံုးစြဲပါ။

 

တူရာသီ - Libra ( September 23 မွ October 23 ၾကား )

 အတားအဆီး အေႏွာင္အဖြဲ႔မ်ား ၊ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ရုန္းကန္လြတ္ေၿမာက္သည့္ နိမိတ္ၿဖစ္သည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ ႏွစ္ဦးၾကား ၿပႆနာမ်ား ၊ နားလည္မွုလြဲမွားၿခင္းရွိေနသည္ကို ၿပန္လည္ေၿဖရွင္းႏုိင္မည္။ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားသည့္ အခ်စ္ကမာၻကို ၿပဳၿပင္တည္ေဆာက္ရန္ အေၿခအေနေကာင္းၾကံဳမည္။ ကိုယ့္ အေပၚနားလည္မွု လြဲမွားၿခင္း ၊ အထင္မွားၿခင္းမ်ားကို ေၿဖရွင္းရန္အခါေကာင္း က်ေရာက္သည္။ ေ၀းကြာေနသာသူမ်ားႏွင့္ ၿပန္လည္ဆံုစည္းမည္။ အခ်စ္သစ္ ကိုရွာေဖြၿခင္းထက္ အခ်စ္ေဟာင္းႏွင့္ ၿပန္လည္ေပါင္းစည္းသင့္သည္။ အရပ္ေ၀းမွ ေမတၱာေရးကိစၥမ်ား ေပၚမည္။

 ယၾတာ - ခရမ္းစြဲေက်ာက္ကို အေနာက္ေတာင္အရပ္တြင္ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။

 

ဗိစၦာရာသီ - Scorpio (Octorber 24 မွ November 22 ၾကား)

 နားလည္မွုလြဲမွားၿခင္းမ်ား အထင္လြဲမွုမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေၿဖရွင္း ရမည္။ ရန္အတိုက္အခံမ်ားမည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ဆက္ဆံရေသာ ၀န္းက်င္မွာေသာ္လည္းေကာင္း ၊ လူမွုေရး ၿပႆနာမ်ားရွိေနမည္။ မနာလိုမွုကို အေၿခခံ၍နာမည္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္ လိုက္လံ ေၿပာဆိုေႏွာင့္ယွက္သူမ်ားရွိေနမည္။ ခ်စ္သူရွိသူမ်ားအဖို႔ ၊ မိမိခ်စ္သူ ေဆြမ်ိဳးၿဖစ္ေစ ၊ ခ်စ္သူေဟာင္းကၿဖစ္ေစ ကိုယ့္အေပၚ စာႏွင့္တစ္မ်ိဳး ၊ ဖုန္းႏွင့္ ၊ ဓာတ္ပံု အတင္းအဖ်င္းႏွင့္ တစ္စု အေႏွာင့္အယွက္ အတိုက္အခံ ၿပဳၿခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရမည္။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ား အဖို႔ကားၿဖစ္ေပၚလာေသာရန္အေႏွာင့္အယွက္တို႔ကို အရြဲ့တိုက္ၿခင္းၿပဳကာ ခ်စ္သူထားတတ္သည္။

 ယၾတာ - သံလိုက္တံုးကိုညာလက္ႏွင့္ ကိုင္၍ဓာတ္ပံုရိုက္ၿပီး ေဆာင္ပါ။

 

ဓႏုရာသီ - Sagittarius ( November 23 မွ December 21 ၾကား )

 ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္း ၊ အၿပန္အလွန္ညီညြတ္ သဟဇာတ ၿဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရး ၊ ေမတၱာေရးရာ ကိစၥအၿဖာၿဖာတြင္ စိတ္ခ်မ္းေၿမ့ စရာမ်ားလႊမ္းမိုးမည္။ ပ်ိဳရြယ္သူတို႔တြင္ ပထမဦးစြာ အခ်စ္ေရးကိစၥေပၚေပါက္ေသာ အခ်စ္သည္ ထာ၀ရ တည္ၿမဲ၍တစ္ေယာက္ဆိုတစ္ေယာက္ ၿမဲမည္ဟူေသာ အေၿခအေနကိုၾကံဳမည္။ တစ္ဦးထက္မကေသာ ခ်စ္သူမ်ား၀န္းရံေနမည္။ ခ်စ္သူအသီးသီးတို႔အနာဂတ္ အစီအစဥ္တို႔သည္ ဘ၀အိပ္မက္ မ်ားၿဖစ္ကာ ေအးခ်မ္းေသာအေၿခအေနသို႔ဦးတည္မည္။ ၿပည္တြင္းမေရာက္ဖူးေသာ အရပ္တစ္ခုသို႔ သြားေရာက္စဥ္ထူးၿခားေသာ စန္းပြင့္ၿခင္းရွိမည္။

ယၾတာ - အၿဖဴေရာင္စာရြက္ေပၚတြင္ အနီေရာင္ၿဖင့္ Love ဟု စာကိုေရး၍ဓာတ္ဘူးတြင္ ကပ္ထားပါ။

 

မကာရရာသီ - Capricorn ( December 22 မွ January 20 ၾကား )

 တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ ဘ၀အေၿခအေနႏွင့္ စိတ္ခ်မ္းေၿမ့ဖြယ္ရာ ေမတၱာေရးရာကိစၥမ်ား ၾကံဳမည္။ ခိုင္မာေသာ ေမတၱာကို တည္ေဆာက္ႏုိုင္ေသာ ေမတၱာကိုရမည္။ ကိုယ့္အေပၚ ကမ္းလွမ္းသူတို႔ရဲ့ ေမတၱာစစ္မွန္မည္။ ရွိရင္းစြဲခ်စ္သူႏွင့္ ၿဖစ္ေပၚေနေသာ အညံ့အဆိုးမ်ား ကင္းေ၀းသြားမည္။ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ားကို ၾကံဳဆံုလင့္ကစား ခ်စ္သူတစ္ဦး အေပၚကိုသာ စြဲၿမဲေသာ အခ်စ္ေရးရာကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္မည္။ အရြယ္ေရာက္ လူလြတ္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ အေၿခအေနေကာင္းႏွင့္ၾကံဳမည္။

 ယၾတာ - စြယ္ေတာ္ရြက္တစ္ရြက္ကို စားပြဲတင္ဓာတ္ပံုေဘာင္အတြင္း ထည့္ကာ မိမိအနီးအပါးထားရွိပါ။

 

ကုမ္ရာသီ - Aquarius ( January 21 မွ Faburary 18 ၾကား )

 ကိုယ့္အေပၚေႏွာင့္ယွက္သူမ်ား အႏိုင္ယူလိုသူမ်ား ႏွင့္ၾကံဳမည္။ ယွဥ္လာသူအားလံုးကို အရွံဳးေပးရမည္။ ခ်စ္သူရဲ့ စိမ္းကားရက္စက္မွုကို ခါးသီးစြာခံရမည္။ ၿပႆနာမ်ား တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး ေၿဖရွင္းေနရမည္။ အလုပ္တြက္ၿဖစ္ေစ၊ ပညာတက္လမ္းအတြက္ၿဖစ္ေစ၊ အၿပစ္တင္ၿခင္း၊ အၿပစ္ၿမင္ၿခင္းအေပၚေၿဖရွင္းရင္း စိတ္အေနွာင့္အယွက္မ်ားၿဖစ္လာမည္။ ခ်စ္သူ ၊ သံေယာဇဥ္ရွိသူတို႔ အေပၚဦးစားမေပး၍ စိတ္ေသာကၿဖစ္ရမည္။ ေၿဖရွင္းေလပိုမိုရွဳပ္ေထြးေလၿဖစ္မည္။ မေၿပာလိုေသာစကားမ်ား၊ ရင္နာစြာေၿပာရၿခင္း၊ မခြဲခြာလိုေသာသူအား ရင္နင့္စြာ ေက်ာခိုင္းရၿခင္းၾကံဳမည္။

ယၾတာ - သံုးစြဲေနသည့္ လက္ပတ္နာရီကို ဘယ္ညာေၿပာင္း၍ပတ္ပါ။

 

မိန္ရာသီ - Pisces ( Faburary 19 မွ March 20 ၾကား )

 အညံ့အဆိုးအားလံုးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ စိတ္ခ်မ္းေၿမ့စရာမ်ားရွိမည္။ မထင္မွတ္ထားသည္မ်ားဆက္တိုက္ၿဖစ္ေပၚမည္။ ၾကံဳေတြ႔ေနေသာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္အားလံုး ပ ေပ်ာက္သြားမည္။ ေအးခ်မ္းေသာဘ၀သစ္တစ္ခုသို႔ ဦးတည္သည္။ ထင္မွတ္ထားသည္က တစ္မ်ိဳး ၊ လက္ေတြ႔တစ္မ်ိဳးၿဖစ္မည္။ လွည့္စားေသာ သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔တတ္သည္။ ဖံုးကြယ္ထားသည္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ခက္ခဲမည္။ ကိုယ္က သူတစ္ပါးကို လွည့္စားၿခင္းလည္းၿပဳလိမ့္မည္။ အေၿပာင္းအလဲႏွင့္ တိုးတက္မွုမ်ားသည္ အခ်စ္ေရး ၊ ေမတၱာေရးကိစၥတြင္ ထူးၿခားမည္။

ယၾတာ - ေရခြက္အၿပာေရာင္ ၊ သြားပြတ္တဲအသစ္သံုးစြဲပါ။

 

ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ တံု႔ၿပန္ပါသည္။

စံ-ဇာဏီဘို

 Share this article

TOP 5 ARTICLES


Celebrity Style   |   Posted on Nov 15, 2019

မြန်မာဝတ်စုံအလှနဲ့ Teresa...


Celebrity News   |   Posted on Nov 8, 2019

Nihi Sumba resort ကို Hon...


Parties & Events   |   Posted on Nov 8, 2019

MDS မှ Junction Square တွ...


Celebrity Style   |   Posted on Nov 8, 2019

မိုးဟေကိုရဲ့ Myanmar Trad...

Sign Up for MODA NewslettersWhy we asked you this information to be in touch with us? We will regularly send you some news, invitations, promotions, etc, by email or by SMS.