Horoscopes   |   Posted on Oct 30, 2017 by Elijah htang

ဆရာစံဇာဏီဘုိရဲ ့အခ်စ္ေဗဒင္ေဟာစာတမ္းမ်ား


ႏုိဝင္ဘာလအတြက္ (၁၂)ရာသီခြင္ႏွလုံးသားအခ်စ္ေဗဒင္

Share this article

ARIES မိႆရာသီ (မတ္၂၁  မွ  ဧၿပီ၂၀)

အခက္အခဲ၊ အညံ့ အဆိုးမ်ားမွလြတ္ကင္းမည္။ စိတ္ခ်မ္း ေျမ့ရမည္။ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရးကံေကာင္းမည္။ ကိုယ့္အ ေပၚ ေကာင္းက်ိဳးျပဳေသာသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။ အခ်စ္ေရး ကိစၥ၊ ေမတၱာေရးကိစၥမ်ားတြင္ အထူးကံေကာင္းေသာ အ ေျခအေနႏွင့္ႀကံဳမည္။  အျပန္အလွန္နားလည္မႈမ်ားရရွိမည္။ ခ်စ္သူရွိသူမ်ားအဖို႔ ႏွစ္ဦး၏အခ်စ္၊ အနာဂတ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္။ အညံ့၊ အဆိုးမ်ားကင္းစင္မည္။ လက္ထပ္ရန္စီစဥ္ျခင္းမ်ားျပဳႏိုင္သည္။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ား စန္း ပြင့္မည္။ ေရရွည္ခိုင္မာေသာ အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ားႀကံဳမည္။ ေငြေၾကးကိစၥ၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားေၾကာင့္ အထီးက်န္ေနသူ မ်ားပင္လွ်င္ ေမတၱာေရးကံေကာင္းမည္။ အလွဴမဂၤလာပြဲ မ်ားသို႔သြားေရာက္ရမည္။ လူအမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကိုခံယူ ရမည္။ ယၾတာ-တနဂၤေႏြေန႔တစ္ရက္တြင္ ဆံပင္ပံုစံကို အ သစ္ေျပာင္း၍ မိမိအနီးပါးတြင္ ေျြကပန္းအိုးအျဖဴအတြင္း ႏွင္းဆီတစ္ပြင့္ကို စိုက္ထိုး၍ထားရွိပါ။

TAURUS ၿပိႆရာသီ( ဧၿပီ၂၁ မွ ေမ၂၁)

ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈ လိႈင္းဂယက္အတြင္း ပင္ပန္းစြာျဖတ္သန္းရမည္။ ျပႆနာ မ်ား၊ ရန္အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ ဦးတည္ လိုက္တိုင္း၊ ကူညီသူထက္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးသူက ပို ရွိေနသည္။ သံေယာဇဥ္ရွိသူ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည္။ ကိုယ့္အေပၚ နားလည္ေပးႏိုင္စြမ္း မ ရွိသူမ်ားေၾကာင့္ ေၾကကြဲရမည္။ မိမိက ေမ့ေလွ်ာ့ထားေသာ အတိတ္ျပႆနာတို႔ကို မေမ့မေလွ်ာ့ လိုက္လံေဖာ္ထုတ္၍ အက်ယ္ခ်ဲ႕ကာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ႏွင့္ ေသာကေရာက္ ေအာင္ ဖန္တီးသူမ်ားႏွင့္ႀကံဳမည္။ ကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းျခင္း ထက္ အမည္အတြင္း ( အ၊ ဥ၊ စ၊ ဆ၊ ည)ပါေသာသူမ်ား ၾကားဝင္ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ အရာရာေျပလည္ျခင္းရွိမည္။ စ ကားမွားတက္သည္။ ယၾတာ-ကႏုကမာႏွင့္ ျပဳလုပ္ထား ေသာ အသည္းႏွလံုးပံုရင္ထိုး၊ ကီးခ်ိန္းကို ဝယ္ယူသံုးစြဲျခင္း ျပဳပါ။

GEMINI ေမထုန္ရာသီ(ေမ၂၂  မွ ဇြန္၂၁)

စိတ္ဆႏၵႏွင့္ ဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ား အျပည့္အဝေအာင္ျမင္ မည္။ အခက္အခဲမ်ားေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ စိတ္ ခ်မ္းေျမ့စရာႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္ေအးခ်မ္းမႈကိုဖန္တီးႏိုင္မည္။ ဂုဏ္၊ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ဘဝ၀န္းက်င္အေနအထားမတူ၊ ျခားနား ေသာသူမ်ားႏွင့္ ေမတၱာေရးရာကိစၥမ်ားေပၚမည္။ မိမိအေပၚ နားလည္မႈရွိ၍ ဘဝတိုင္ပင္ေဖာ္မ်ားႏွင့္အဆင္ေျပမႈရွိမည္။ နီးစပ္သူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားေပၚေပါက္မည္။ အမ်ိဳး သားမ်ားအဖို႔ ခ်စ္သူထံမွ ေမတၱာတံု႔ျပန္မႈကို ရရွိရန္ၿပိဳင္ပြဲ တစ္ခုအားဆင္ႏႊဲေနသည့္ကိန္းႀကံဳမည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိအေပၚ အခ်စ္သင္ခန္းစာ ေပးမည့္သူမ်ား လည္းႀကံဳတက္သည္။ အမည္အတြင္း( အ၊ ဥ၊ ရ၊လ၊ ဝ)ပါ ေသာသူမ်ားအဖို႔ အခ်စ္ေရးတြင္အေႏွာင့္အယွက္ႏွင့္ႀကံဳ ေတြ႕ရမည္။ ယၾတာ-သစၥာပန္းတစ္ခက္၊ ႏွင္းဆီအနီတစ္ ပြင့္၊ သေျပ၊ ၁၁ ညႊန္႔ကိုတြဲၿပီး ေျြကပန္းအိုးတြင္ထိုးကာ အ ျမင့္တြင္ထားပါ။

CANCER ကရကဋ္ရာသီ(ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂ ၾကား)

အခ်စ္ေမတၱာေရးတြင္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားရွိမည္။ အ ေႏွာင္အဖြဲ႕မ်ားလည္းရွိမည္။ စိတ္ပင္ပန္းစရာမ်ားရွိမည္။ ကိုယ္တိုင္ကလည္း သူတစ္ပါးအေပၚ ေမတၱာေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္း မ်ားမရွိရ၊ တစ္ပါးသူ၏ ေမတၱာေႏွာင္ဖြဲ႕မႈကိုလည္း တံု႔ျပန္ပါ က စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားျဖစ္ရန္ႀကံဳမည္။ ခ်စ္သူမရွိ ေသာသူမ်ား အခ်စ္ေရးကိုစဥ္းစားျခင္းမျပဳဘဲ ရွိရင္းစြဲအေန အထားအတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနသင့္သည္။ ခ်စ္သူရွိႏွင့္ေသာ သူမ်ားသည္လည္း ရွိရင္းစြဲခ်စ္သူႏွင့္မိမိအၾကား အျခား ေသာအေႏွာင့္အယွက္မ်ား ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ေဝးကြာေနသူမ်ားအဖို႔လည္း အထီးက်န္အေနအထားႏွင့္ေနပါ။ အခ်စ္ေရးကိုစဥ္းစားပါ က စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မည္။ ယၾတာ-ေရႊေရာင္ဇီး ကြက္ေမာင္ႏွံစံုအရုပ္ငယ္ကိုဝယ္ၿပီး မိမိအိပ္စက္ေသာ ေန ရာ၏ ေခါင္းရင္းဘက္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။

LEO သိဟ္ရာသီ(ဇူလိုင္၂၃ မွ ဩဂုတ္၂၃)

ေရြးခ်ယ္ရန္ လမ္းသံုးသြယ္ႀကံဳမည္။ ၾကာျမင့္ေသာအတိတ္ ကာလမွ အကြ်မ္းဝင္ခဲ့ေသာသူႏွင့္ ျပန္လည္ေမတၱာထား ရွိျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်ခဲ့ဖူးေသာအတိတ္ဆိုးတစ္ခု ရွိခဲ့ဖူးေသာသူႏွင့္ေရွ႕တိုးလက္တြဲျခင္း၊ မိမိထက္ အသက္ ငယ္ၿပီးကိုယ့္အေပၚ အရူးအမူးစြဲလမ္းသူတစ္ဦးႏွင့္ အခ်စ္ လမ္းသံုးခုကိုႀကံဳမည္။ ၾကာသာပေတးေန႔၊ ေသာၾကာေန႔ ေမြးေသာသူမ်ားၾကားဝင္ ကူညီမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားေအးၿငိမ္းမည္။ သံေယာဇဥ္မထားသင့္သူအား ထားျခင္း၊ ေမတၱာမထားသင့္သူအားထားျခင္းကို အထူးဂရု စိုက္ရမည္။ အလံုးစံုေသာအခ်စ္ေရးကိစၥ တို႔သည္ေရရွည္ တည္ၿမဲမည္မဟုတ္။ မွားယြင္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ထားမိ ေသာသံေယာဇဥ္အပူမီးေၾကာင့္ ေသာကျဖစ္ကိန္းႀကံဳမည္။
ယၾတာ-ဝါးႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာဘီးအား ေျမာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ ၿဖီးပါကမ်က္ႏွာပြင့္လမ္းမည္။

VIRGO ကန္ရာသီ(ဩဂုတ္၂၄  မွ စက္တင္ဘာ၂၂)

ဘဝအေနအထားအသစ္တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းမည္။ ပတ္ ဝန္းက်င္အသစ္ႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး တစ္သက္တာ ၿငိမ္းခ်မ္း သည့္ အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ားေပၚထြန္းမည္။ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ အခ်စ္ကံၾကမၼာေကာင္းျခင္းႏွင့္ ျမင့္ျမတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာဘဝ သို႔ဦးတည္သည္။ ႏွလံုးသား၏ရည္မွန္းခ်က္တို႔ျပည့္စံုမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာမ်ားလႊမ္းမိုးမည္။ သူတစ္ပါးစကား အေပၚ နားေယာင္ျခင္းမရွိသင့္။ ရင္ထဲအသဲႏွလံုးမွ ျဖစ္ေပၚ လာေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ပါ။ ေနာက္ ဆုတ္ရန္မလိုအပ္ပါ။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ၊ ခ်စ္သူထားရွိျခင္း မရွိသူမ်ားအဖို႔၊ အမည္အတြင္း(အ၊ ဥ၊ တ၊ ထ၊ န)ပါသူႏွင့္ ေမတၱာတံု႔ျပန္ရန္အခါက်ေရာက္သည္။ ယၾတာ-ေရေမႊးပု လင္းကို ေရႊေရာင္ဖဲႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီး ေနထြက္ရာ အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ညာဘက္ပုခံုးေရေမႊးဆြတ္ပါ။

PISCES မိန္ရာသီ(ေဖေဖာ္ဝါရီ၁၉ မွ မတ္၂၀)


ပ်ိဳရြယ္သူမ်ားအဖို႔ ေအးခ်မ္းခိုင္မာေသာ ေမတၱာေရးရာကိစၥ မ်ားႀကံဳမည္။ ၅၂၈ မွ ၁၅၀ဝ ေမတၱာသို႔ ကူးေျပာင္းျဖစ္ေပၚ မည္။ ေရရွည္ခိုင္မာတည္ၿငိမ္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကံႏွင့္ အဆင္ေျပျခင္းရွိမည္။ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအဖို႔ ဘဝတစ္ ခုလံုးအတြက္ အေရးပါေသာ အိမ္ေထာင္ေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ား၊ မဂၤလာကိစၥမ်ား၊ ႀကံဳရန္ရွိသည္။ ခ်စ္သူရွိသူမ်ားအဖို႔ မိဘဝန္းက်င္အေပၚအသိေပး၍ အျပန္အလွန္ အဆင္ေျပမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚမည္။ ၾကာသာပေတးေန႕၊ ေသာၾကာေန႔ ေမြး ေသာသူမ်ားႏွင့္ ေမတၱာမွ်ေနသူမ်ားအဖို႔ အလံုးစံုအဆင္ ေျပမႈ တိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚမည္။ အခ်စ္ေမတၱာကံေကာင္း ၍ အရာရာေအးၿငိမ္းမည္။ စိတ္ေအးခ်မ္းမည္။ ႏွစ္ဦးၾကား ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းမည္။
ယၾတာ-ကမာခြံအတြင္း ေက်ာက္အရိုင္းတုန္းႏွင့္ သံလိုက္ တုန္းတို႔ကို တြဲကာထည့္၍ အျမင့္တြင္ထားရွိပါ။


LIBRA တူရာသီ(စက္တင္ဘာ၂၃  မွ ေအာက္တိုဘာ၂၃)

အေႏွာင့္အယွက္အခက္အခဲမ်ားႀကံဳမည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ၏ ေသြးထိုးစကားမ်ားေၾကာင့္ခ်စ္သူ၏ စိတ္ဓာတ္ယိမ္း ယိုင္မည္။ ခ်စ္သူအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ေမတၱာေရးကိစၥအ ေႏွာင့္အယွက္မ်ားရွိေနမည္။ လူမ်ိဳးကြဲ၊ ဘာသာကြဲ၊ လူ မ်ိဳးျခားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာေမတၱာဆန္းပြင့္ျခင္းရွိမည္။ အ မည္အတြင္း(ပ၊ဖ၊ မ)ပါေသာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး စကားရႈပ္ ေထြးျခင္းေၾကာင့္ အခ်စ္ေရးျပႆနာမ်ား၊ ေျဖရွင္းရမည္။မိမိပတ္ဝန္းက်င္မွ ဆက္ႏြယ္ၿပီးဝင္ေရာက္လာသူအား ယံုစားျခင္းမရွိသင့္။ ေနာက္ေၾကာင္းမရွင္း၊ မဲညစ္ေသာ အတိတ္ကံရွိသည့္ ကိုယ့္အေပၚတြင္ သစၥာရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္၊ ခုထံုးလုပ္ ဒုကၡေပးမည့္ဟန္ေဆာင္ခ်စ္သူႏွင့္ ေတြ႕တက္သည္။ ယၾတာ-ပန္းႏုေရာင္စကၠဴေပၚတြင္ ကံ ေကာ္ရြက္ကိုကပ္ၿပီးအျမင့္တြင္ သိမ္းလ်က္ထားၿပီးမွ လူ ႏွင့္ေဆာင္ပါ။

SCORPIO ၿဗိစၦာရာသီ(ေအာက္တိုဘာ၂၄ မွႏိုဝင္ဘာ၂၂)

အခ်စ္ေရးကံေကာင္းမည္။ မဂၤလာကိစၥမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ ရမည္။ အိမ္ေထာင္က်ကိန္းရွိသည္။ မ်က္ႏွာသြယ္သြယ္၊ ႏွာတံေပၚ၍ ညာဘက္အထက္သြားတြင္ သြားစြယ္၊ သြား တက္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ကိန္းရွိသည္။ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရးတြင္ ေပၚေပါက္ေနေသာျပႆနာမ်ားကို ၾကာ သာပေတးေန႔၊ အဂၤ ါေန႔၊ ေမြးသူမ်ားမွ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပး၍ ျပႆနာေအးခ်မ္းမည္။ အလွဴမဂၤလာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ရင္းစန္းပြင့္ျခင္းႀကံဳမည္။ ျပန္လည္ဆံုစည္းရန္ မအျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့ဟု သတ္မွတ္ထားေသာသူႏွင့္  ေပါင္းစည္းရကိန္းႀကံဳ မည္။ အသက္ကြာျခင္း၊ ဘဝအေျခအေန ကြာျခားျခင္းရွိသူ မ်ားႏွင့္ ေမတၱာေရးကိစၥႀကံဳေတြ႕မည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ားအဖို႔ ကိုယ့္အေပၚ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားရွိႏိုင္သည္။ ယၾတာ-ေက်ာက္ စိမ္းႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပန္းပြင့္ရုပ္ကိုေဆာင္ယူၿပီးျဖစ္ေစ၊ အနီးအပါးတြင္ျဖစ္ေစထားရွိပါ။

SAGITTARIUS ဓႏုရာသီ(ႏိုဝင္ဘာ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁)

ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳမည္။ အမည္အတြင္း (အ၊ ဥ၊ ရ၊ လ၊ ဝ)ပါေသာသူမ်ားႏွင့္ ေမတၱာမွ်သူမ်ားအဖို႔ ထူးျခားစြာအဆင္ေျပျခင္းႏွင့္ ေမတၱကံထူးျခားျခင္းကို ႀကံဳ ေတြ႕မည္။ ေျပာင္းလဲေနေသာ၊ ေရြးခ်ယ္ေသာ၊ ေမတၱာေရး ကိစၥမွ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ားရွိမည္။ ေနအိမ္ေနရာ၊ အ လုပ္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာသူႏွင့္ ေမတၱာမွ်ကိန္းရွိ မည္။ အရပ္ေဝးတြင္ေရာက္ရွိေနေသာလူထံမွ ထူးျခားေသာ သတင္းစကား၊ ၾကားသိရမည္။ ႏွစ္ဦးၾကားျဖစ္ေပၚေနေသာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား၊ ကင္းေဝးသြားမည္။ ထူးျခားနက္ရိႈင္းေသာ ေမတၱာႏွင့္ႏွလံုးသားေစရာ ေမတၱာ ညႊန္႔၍ အခ်စ္ေရးကံေကာင္းျခင္းႏွင့္ စိ္တ္ခ်မ္းေျမ့ျခင္းႀကံဳ မည္။ ယၾတာ-တယ္လီဖံုး၊ သို႔မဟုတ္ ကြန္ျပဴတာ၏ ႊ်ေူ ဏေစနမ ေပၚတြင္အျဖဴေရာင္ၾကာပန္းပြင့္ေပၚတင္ပါ။

CAPRICORN မကာရရာသီ (ဒီဇင္ဘာ၂၂  မွ ဇန္နဝါရီ၂၀)

သံေယာဇဥ္မထားသင့္သူကိုထားျခင္း၊ အခ်စ္မွား၊ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မွားျခင္းရွိမည္။ အမွန္တစ္ကယ္လက္တြဲရန္၊ ဆံုးျဖတ္ ထားၿပီးသူရွိလွ်က္ စိတ္ကစားမႈႏွင့္အေပ်ာ္ခ်စ္သူထားရာမွ ျပႆနာမ်ားျခင္း၊ ခ်စ္သူႏွင့္ကြဲကြာရျခင္းရွိမည္။ မနာလိုသူ မ်ား၊ စိတ္ဒုကၡေပးသူမ်ား၊ ဝန္းရံေနသည္။ လက္ရွိလက္တြဲ ေနေသာသူမွ ကိုယ့္အေပၚအထင္မွားျခင္း၊ မယံုသကၤာစိတ္ ဝင္ျခင္းႏွင့္ စိမ္းကားစြာေက်ာ္ခိုင္းသြားေအာင္ တိုက္တြန္း လံု႔ေဆာ္သူမ်ားရွိေနသည္။ အမွန္တကယ္မဟုတ္ေသာ အ ေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလုပ္ဇတ္ထြင္၍ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ေမတၱာ ေရးႏွင့္ ဘဝအနာဂတ္ ညွိဳးႏြမ္းေအာင္ ျပဳျခင္းခံရမည္။ ခ်စ္ သူကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မိဘ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ ယၾတာ-ခေရပင္တစ္ပင္၏ေတာင္ဘက္ အျခမ္းမွ ခေရရႊက္ေျခာက္ရြက္ကို မိမိဓာတ္ပံုႏွင့္အတူ ေျခာက္ ရက္ထားၿပီး အရြက္တို႔ကိုေရေမွ်ာ္၍ ဓာတ္ပံုကိုေဆာင္ပါ။

AQUARIUS ကုမ္ရာသီ(ဇန္နဝါရီ၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)

ခ်စ္သူမရွိသူမ်ား၊ ခ်စ္သူရမည္။ ေပၚထြန္းေသာေမတၱာသည္ ေရရွည္ခိုင္ၿမဲေသာ ေမတၱာအမ်ိဳးအစားျဖစ္မည္။ တစ္ဦး ထက္ပိုေသာ ခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ ေမတၱာေရးကိစၥႀကံဳေနသူမ်ား၊ စစ္မွန္ေသာသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို အၿပီးသက္ ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ျခင္းရွိမည္။ ခ်စ္သူမရွိသူမ်ားအဖို႔၊ အမည္အတြင္း(အ၊ ဥ၊ သ၊ ဟ)ပါေသာသူမ်ားႏွင့္ ေမတၱာကိစၥႀကံဳမည္။ တည္ၿမဲ ေသာအေနအထားကို ရရွိမည္။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ားအဖို႔၊ မူလ ခ်စ္သူေဟာင္းႏွင့္လမ္းခြဲၿပီး အခ်စ္သစ္ကိုေတြ႕မည္။ ခ်စ္ ေသာသူႏွင့္ ဆံုစည္းမည္။ နက္နဲေသာေမတၱာႏွင့္ စိတ္ခ်မ္း ေျမ့စရာမ်ားျဖစ္မည္။ ေဘးစကား၊ ေသြးသား၊ အေႏွာင့္အ ယွက္မ်ား၊ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိ။ အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစင္ မည္။  ယၾတာ-သံုးစြဲေနေသာ သြားပြတ္တံအေဟာင္းကို စြန္႔ပစ္၍ လိေမၼာ္ေရာင္ပါေသာ သြားပြတ္တံအသစ္ကို သံုး စြဲပါ။
Share this article

TOP 5 ARTICLES


Celebrity News   |   Posted on Jan 24, 2019

BLACKPINK FAN ေတြအတြက္ HI...


Sex & Relationships   |   Posted on Jan 19, 2019

ဂရိေဝါဟာရ သံုးလံုးနဲ႔ ခြဲ...

Sign Up for MODA NewslettersWhy we asked you this information to be in touch with us? We will regularly send you some news, invitations, promotions, etc, by email or by SMS.