Horoscopes   |   Posted on Nov 30, 2016 by Elijah htang

ဆရာစံဇာဏီဘုိရဲ ့အခ်စ္ေဗဒင္ေဟာစာတမ္းမ်ား


ဒီဇင္ဘာလအတြက္ (၁၂)ရာသီခြင္ႏွလုံးသားအခ်စ္ေဗဒင္

Share this article

မိႆရာသီ -ARIES(မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀)

အဆိုးအညံ့ကင္း၍ အဆင္ေျပေသာ အေနအထားႏွင့္ ဘဝအေျခအေနတို႔ကိုရရွိမည္။ စိတ္ေသာကျဖစ္စရာမ်ားႀကံဳမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကိုရင္ဆိုင္ဖယ္ရွား၍ အဆင္ေျပၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေမတၱာေရးကိစၥမ်ားႀကံဳမည္။ ေျပာင္းလဲမႈအလံုးစံုသည္ ေအးခ်မ္းေသာ အနာဂတ္ကို ျဖစ္ထြန္းေစမည္။ ေနထိုင္မႈလုပ္ငန္း၊ ဘဝဆက္ဆံရေသာ ဝန္းက်င္အလံုးစံုတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိမည္။ စစ္မွန္ေသာေမတၱာႏွင့္ မိမိအေပၚအက်ိဳးျပဳေသာသူမ်ားကိုေတြ႕မည္။ ႏွလံုးသားခံစားခ်က္ႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းဆိုင္ရာေမတၱာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ခံယူခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲမည္။ ဘဝအတြက္လက္တြဲတိုင္ပင္ေဖာ္ကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

ယၾတာ- အနီေရာင္အသည္းႏွလံုးပံုပါေသာအဝတ္အထည္ (သို႔မဟုတ္) ပစၥည္းအသံုးအေဆာင္တစ္ခုကို ေသာၾကာေန႔တြင္ ဝတ္ဆင္သံုးစြဲပါ။

 

ၿပိႆရာသီ- TAURUS(ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁ )

ေဝးကြာေနေသာသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆုံစည္းမည္။ ပ႗ိပကၡမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ရန္အတိုက္အခံမ်ားအားလံုးကို ေျဖရွားႏိုင္မည္။ ခ်စ္သူေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုစည္းမည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ မိမိအၾကား ပ႗ိပကၡျဖစ္မည္။ ျပႆနာအေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းရလိမ့္မည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။ အတိတ္ကာလ၊ မိမိအား အသည္းခြဲဒုကၡေပးသူ ျပန္လည္၍ ဘဝအတြင္းဝင္ေရာက္လာမည္။ ရန္မ်ားျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ပ႗ိပကၡျဖစ္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ပင္ပန္းျခင္းကို ႀကံဳမည္။ ေရရွည္လက္တြဲမည္ဟု တည္ၿငိမ္စြာဆံုးျဖတ္ထားသည္။ ဖူးစာရွင္မွန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေနသူမ်ားပင္လွ်င္ စကားမ်ားရျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ပ႗ိပကၡျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ားရွိမည္။

ယၾတာ- တစ္လက္မေအာက္ေရႊဇီးကြက္ေမာင္ႏွံရုပ္ကို ယူ၍ အုန္းပင္တစ္ပင္၏ ပင္စည္တြင္ သံေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းစိုက္သြင္းကာ ၄င္းအရုပ္ကို ခ်ိတ္ဆြဲပါ။ တစ္ည အိပ္ခ်ိတ္ဆြဲပါ။ ၄င္းအရုပ္ကိုေဆာင္ပါ။

 

ေမထုန္ရာသီ - GEMINI(ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁)

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ ရျခင္းကိုႀကံဳမည္။ ေဝးကြာေနသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုစည္းမည္။ အခက္အခဲမ်ားကိုေျပလည္ေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္မည္။ ႏွစ္ဦးၾကားျဖစ္ေပၚေနေသာ အခက္အခဲမ်ားေျပလည္သြားမည္။  (၅၂၈) ၊ (၁၅၀ဝ) ေမတၱာအလံုးစံုေကာင္းေသာကာလျဖစ္သည္။ နီးစပ္မႈမွသည္ ဖြဲ႕တည္လာေသာေမတၱာႏွင့္ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ေမတၱာတုန္႔ျပန္မႈ ျပဳမည္။ မိဘ၊ မိသားစု ဝန္းက်င္မွ ဆက္ႏြယ္လာေသာ ေမတၱာကမ္းလွမ္းမႈမ်ားရွိမည္။ တစ္သက္တာ လက္တြဲရန္အတြက္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရန္ အခါသင့္သည္။ ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ကိစၥအား တစ္ပါးသူေဝဖန္ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ ေရွ႕တိုးရန္တံု႔ဆိုင္းျခင္း မရွိသင့္။

ယၾတာ- ဆြယ္ေတာ္ရြက္ တစ္ရြက္ကို အျဖဴေရာင္ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ အလယ္တြင္ ၅ ရက္ၾကာ ထားရွိၿပီး၊ ၄င္းမ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါကို သံုးစြဲပါ။

 

ကရက႗္ရာသီ -CANCER(ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂ )

ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ဆံုစည္းျခင္း၏ နိမိတ္ဖံုးလႊမ္းေနသည္။ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ စရာမ်ားႀကံဳမည္။ ေမတၱာေရးကံေကာင္းမည္။ ဖူးစာစစ္၊ ဖူးစာမွန္ႏွင့္ ေမတၱာကံေပၚထြန္းသည္။ ခ်စ္လ်က္ႏွင့္ ခြဲခြာေနသူတို႔ ျပန္လည္ဆံုစည္းမည္။ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ အထင္လြဲမွားျခင္းကို ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္။ အသက္ ၃၀ အထက္၊ အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ားအဖို႔ မိဘအသိုင္းအဝိုင္း ဝန္းက်င္မွတစ္ဆင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ကမ္းလွမ္းေသာ မိမိထက္ငယ္ေသာ ဖူးစာရွင္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳမည္။ အသက္ ၂၅ ဝန္းက်င္ က်ား၊ မ မေရြးတို႔သည္ကား ထိေတြ႕ေနေသာ ဝန္းက်င္မွ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိသူႏွင့္ ေမတၱာမွ်မည္။ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေသာ ေမတၱာကံေပၚထြန္းမည္။

ယၾတာ-သယ္ေဆာင္ေသာ အိတ္ (သို႔မဟုတ္) ဖုန္းတြင္ လႈပ္ခါေသာအခါ အသံျမည္ေသာ ေခါင္းေလာင္း (သို႔မဟုတ္) ခ်ဴကိုဆြဲထားပါ။

 

သိဟ္ရာသီ- LEO(ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ဩဂုတ္ ၂၃)

အေႏွင့္အယွက္အခက္အခဲမ်ား လႊမ္းမိုးေနမည္။ ခ်စ္သူအေပၚလႊမ္းမိုးေသာ အျခားေသာသူတစ္ေယာက္ ေပၚေပါက္ေနသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္အထင္လႊဲမွားမႈမ်ား ျဖစ္တက္သည္။ ခ်စ္သူ၏ကတိပ်က္မႈအေပၚ အေျခတည္ေသာ ျပႆနာမ်ားရွိမည္။ ကာလအတန္ၾကာႀကိတ္မွိတ္ခံစားေနရသည္မ်ား တစ္စစမ်ားလာ၍ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ျခင္းမ်ားရွိမည္။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ားအဖို႔ သံေယာဇဥ္မထားသင့္သူအားထားျခင္း၊ အခ်စ္မွားျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားျခင္းမ်ား ျဖစ္မည္။ မိဘ၊ မိသားစုအေပၚ ကလန္ကဆန္ျပဳ၍၊ အခ်စ္ေရးကိစၥကိုဦးစားေပးသူမ်ား၊ ခ်စ္သူက သစၥာမဲ့၍ စိတ္ေသာကႀကံဳမည္။ အျခားသူမ်ားမွ စြပ္စြဲျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို အရြဲ႕ တိုက္ရာမွ ေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲေသာ အေနအထားေရာက္ရွိမည္။

ယၾတာ- ေသာၾကာေန႔ ၊ ေနဝင္ခ်ိန္ ၊ အလင္းတန္းေအာက္တြင္ အေနာက္အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူကာ ႐ိုက္ထားေသာဓါတ္ပံုကို  ဏ့သအသ ွအေညိ တြင္ထားရွိပါ။

 

ကန္ရာသီ- VIRGO(ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂ )

အခ်စ္ေရးကိစၥတြင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အညံ့အဆိုးမ်ား ကင္းစင္သြားမည္။ ႏွစ္ဦးၾကားျဖစ္ေပၚေနေသာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားပေပ်ာက္မည္။ အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘဝ အေျခအေနသို႔ ဦးတည္မည္။ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအဖို႔ ဘဝတစ္သက္တာေရရွည္ခိုင္ၿမဲေသာ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္မည္။ မိသားစုတြင္ လူလြတ္ရွိက အိမ္ေထာင္က်မည္။ အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားသို႔သြားရင္း စန္းပြင့္ျခင္းမ်ားႀကံဳမည္။ အေနအထိုင္ေအးခ်မ္းေသာသူမ်ားပင္လွ်င္ မိဘဝန္းက်င္မွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္လာေသာ ေမတၱာကမ္းလွမ္းမႈႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥႀကံဳမည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ခြဲခြာ၍အထီးက်န္သူမ်ား စန္းပြင့္မည္။ ႏွစ္ဦးပူးတြဲ၍အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။

ယၾတာ-အျပာေရာင္ဖဲႀကိဳးႏွင့္ အနီေရာင္ဖဲႀကိဳးကို အလယ္မွထံုးခ်ည္ကာ ၄င္းအထံုးအား ေရးေမႊးဖ်န္း၍ အိတ္တြင္ေဆာင္ပါ။

 

တူရာသီ- LIBRA(စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ )

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ ဖြယ္ရာႏွင့္ တည္ၿမဲေအးခ်မ္းေသာ အခ်စ္ေရးကံေပၚထြန္းမည္။ မိမိအေပၚနာဒလည္မႈအျပည့္အဝရွိေသာသူႏွင့္ ဆံုေတြ႕ရျခင္းရွိမည္။ မိသားစုမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္မွေသာ္လည္းေကာင္း လက္ခံသည့္သူႏွင့္ ေမတၱာေရးကိစၥေပၚေပါက္မည္။ ကိုယ့္အေပၚသစၥာခိုင္ၿမဲစြာႏွင့္ ဘဝကိုရင္းကာ ခ်စ္တက္ေသာသူႏွင့္ ေတြ႕မည္။ ေပၚေပါက္လာေသာ အခ်စ္ကိစၥႏွင့္ ေမတၱာေရးရာအျဖာျဖာသည္ ေရရွည္အျပည့္အဝအက်ိဳးေပးေသာ အေနအထားကိုဦးတည္မည္။ ကာလရွည္ၾကာ အထီးက်န္၍အခ်စ္ကံေခေနသူမ်ားအဖို႔ အခ်စ္ကံေကာင္းျခင္းႏွင့္ ခိုင္မာတည္ၿမဲေသာအခ်စ္ ေပၚထြန္းမည္။

ယၾတာ- ေရႊေရာင္အပ္ခ်ိတ္ႏွစ္ခုကို အျပန္အလွန္ခ်ိတ္၍ ေရႊေရာင္စကၠဴႏွင့္ ပတ္ကာမိမိအိတ္တြင္ ေဆာင္ယူပါ။

 

ၿဗိစာ°ရာသီ- SCORPION(ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ )

သန္႔စင္ေသာေမတၱာ၊ ခိုင္မာေသာအခ်စ္ႏွင့္ ဘဝတစ္သက္တာ သစၥာရွိႏိုင္ေသာသူေတြ႕ လင့္ကစား၊ အေျခအေန ဘဝျခင္းမတူ၊ ျခားနားျခင္းေၾကာင့္ ခ်စ္လွ်က္ႏွင့္ လမ္းခြဲရေသာ အေနအထားႀကံဳမည္။ ဧကစာရီက်င့္ႀကံေနေသာ ရေသ့အလား အထီးက်န္ေသာရက္မ်ားကို ႏြမ္းနယ္စြာျဖတ္သန္းရမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖို႔ မိမိႏွစ္သက္သူႏွင့္ မိဘဝန္းက်င္မွလက္ခံသူတို႔ မတူျခားနားမည္။ ကိုယ္ကယံုစားမႈအျပည့္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဥပကၡာျပဳ၍ လက္တြဲေဖာ္ေရြသူက ကိုယ့္အေပၚအခ်စ္ေလွ်ာ့၍ စိတ္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေနမည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားအဖို႔ အေပ်ာ္သေဘာႏွင့္ အခ်စ္ေရးကိစၥ ႏြယ္ယွက္ရာမွ ေလးေလးနက္နက္ရွိေသာ အခ်စ္ေမတၱာ ေပၚထြန္းလာမည္။

ယၾတာ-ႏွင္းဆီအနီတစ္ပြင့္၊ အျဖဴတစ္ပြင့္ကို အစိမ္းေရာင္ဖဲႀကိဳးႏွင့္ ပူးတြဲခ်ည္၍ ဖန္ပန္းအိုးတြင္ ထည့္ကာ မိမိအနီးအပါး၌ထားရွိပါ။

 

ဓႏုရာသီ- SAGITTARIUS(ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ )

ေရရွည္အျပန္အလွန္လက္တြဲႏိုင္မည့္သူကို ေတြ႕ဆံုႏိုင္မည္။ ကာလရွည္ၾကာအျပန္အလွန္ေမတၱာရွိလ်က္ လွစ္ဟျခင္းမရွိေသာ ခ်စ္ျခင္းစကားႏႈတ္ဖ်ားမွထြက္ကာ လက္တြဲညီညာအဆင္ေျပမည့္ အေနအထားရွိသည္။ ကာလရွည္ၾကာအထီးက်န္ေသာဘဝအား စြန္႔၍ခ်မ္းေျမ႕ ဖြယ္ဘဝအေျခအေနကို ေရာက္ရွိမည္။ ကံၾကမၼာရဟတ္ တစ္ပတ္လည္၍ ကိုယ့္အေပၚ ဒုကၡ ပင္လယ္ေဝေအာင္ ျပဳခဲ့သူတို႔အား ျပန္လည္တံုု႔ျပန္ရန္အေျခအေနေကာင္းကို ရရွိမည္။ အတိတ္ကာလမွ လြန္စြာခ်စ္ခဲ့ရေသာသူႏွင့္လည္း ျပန္လည္ဆံုစည္းရလိမ့္မည္။ ျဖစ္ေပၚလာေသာအေျပာင္းအလဲႏွင့္ အခက္အခဲအားလံုးကို္ ေက်ာ္လႊားကာ သစ္လြင္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေသာ ဘဝအေျခအေနကို ရရွိမည္။

ယၾတာ- ႏွင္းဆီပန္းအနီတစ္ပြင့္ကို အရြက္သံုးရြက္ခ်န္၍ က်န္အရြက္မ်ား ေျခြၿပီး၊ အျဖဴေရာင္ေျြကပန္းအိုးႏွင့္ ထိုးထားပါ။

 

မကာရရာသီ- CAPROCORN(ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၂၀ )

မဝံ့မရဲအခ်စ္စိတ္ေပၚထြန္းေနသည္။ မိသားစုကိုလည္းေကာင္း၊ မိတ္ေဆြအသိုင္းအဝိုင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အသိမေပးပဲ သိုသိုသိပ္သိပ္ လ်ိဳ႕ ဝွက္စြာ ခ်စ္ႀကိဳးသြယ္ေသာ ေမတၱာေရးကံ ေပၚေပါက္မည္။ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာႏွင့္ ဆက္ဆံႀကီးျပင္းခဲ့ေသာ ဝန္းက်င္အလံုးစံုတို႔မတူ ျခားနားေသာသူမ်ားႏွင့္ အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္မည္။ အရပ္ေဝး၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ႏွစ္ဦးအၾကားဝင္ေရာက္ ရႈပ္ရႈပ္ေထြးေထြးျပဳသူေပၚမည္။ မိန္းမခ်င္းမနာလိုမႈေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ျဖစ္ေသာ ပ႗ိပကၡၾကား စိတ္ရႈပ္ရကိန္းႀကံဳမည္။ ေပးထားေသာကတိ ပ်က္ယြင္းေသာ ခ်စ္သူအေပၚ စိတ္ၿငိဳျငင္ရလိမ့္မည္။

ယၾတာ-လေရာင္ေအာက္တြင္ လက္ကိုင္ပုဝါအျဖဴတစ္ထည္ကို ေရေမႊးဖ်န္း၍ထားၿပီး၊ ၄င္းပုဝါအတြင္း၊ ဓါတ္ပံုညွပ္၍အနီးတြင္ထားပါ။

 

ကုမ္ရာသီ- AQUARIUS(ဇန္နဝါရီ ၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ )

 ေငြတံတိုင္း၊ ေရႊတံတိုင္းကြာျခား၍ ေက်ာခိုင္းရမည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏အႏွစ္သာရတြင္ ဘဝလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ အျမင့္ဘံုေပၚစံထားလိုမႈတို႔သည္ ေမတၱာစစ္ကို အႏိုင္ရၿမဲျဖစ္သည္။ ခ်စ္သူေကာင္းစားေရးအတြက္ ေနာက္ဆုတ္လမ္းခြဲရေသာ အေနအထားႀကံဳမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖို႔ လက္ရွိလက္တြဲေနေသာခ်စ္သူထက္ အစစ အရာရာသာျမင့္ေသာ သူတစ္ဦး၏ ေလးနက္စြာ အခ်စ္ေတာင္းခံလာမႈအေပၚ ေမတၱာတံု႔ျပန္၍ အခ်စ္ေဟာင္းကို လက္တြဲျဖဳတ္လိမ့္မည္။ အခ်စ္ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္လည္း ေငြဂုဏ္၊ ဓနရွိန္ဝါ သာသူတို႔က အႏိုင္ယူစၿမဲျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚလြင္ေစသည့္ ဘဝအသိကို နာၾကည္းေသာခံစားခ်က္ႏွင့္ ရင္း၍ နားလည္သေဘာေပါက္ရမည့္ကာလျဖစ္သည္။

ယၾတာ-ေၾကြပန္းအိုးတြင္ ေက်ာက္စရစ္ခဲတစ္ခဲထည့္၍ ေရျဖည့္ၿပီး၊ သစၥာပန္းတစ္ခက္ထည့္၍ အျမင့္တြင္ထားရွိပါ။

 

မိန္ရာသီ- PISCES(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀)
ကြဲေၾကျခင္း၊ ထိရွျခင္း၊ စိတ္ပင္ပန္းျခင္းႏွင့္ စိတ္ေသာကျဖစ္ျခင္းမ်ားႀကံဳမည္။ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ခရီးလမ္းသည္ ဆူးခင္းေသာလမ္းႏွင့္ ဓါးေတာင္ကိုေက်ာ္ျဖတ္ရမည့္အလားျဖစ္သည္။ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ဆက္တိုက္ႀကံဳေတြ႕ရမည္။ ႀကိဳတင္တြက္ဆမထားေသာ ျပႆနာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး ႀကံဳရလိမ့္မည္။ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္ ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားေတြ႕မည္။ ကိုယ့္အေပၚနားလည္မႈေခါင္းပါးသူမ်ားအၾကား၊ စိတ္ေသာကေရာက္မည္။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ားအဖို႔၊ ေရွ႕ဆက္လွမ္းရန္ ခက္ခဲျခင္းကိုႀကံဳမည္။ စိတ္ေသာကျဖစ္စရာမ်ားႀကံဳမည္။ မိဘ၊ မိသားစုႏွင့္ မိမိအၾကား၊ ျပႆနာ အခ်စ္ေရးကိစၥတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္ေသာကျဖစ္ရမည္။

ယၾတာ-ငွက္ႏွစ္ေကာင္ၾကည္ႏူးစြာ ခ်စ္ၾကည္ေမြ႕ေနေသာ ဓါတ္ပံု သို႔မဟုတ္ ပိုစတာကို မိမိအိပ္ရာ၏ ဘယ္ဘက္အျမင့္တစ္ေနရာတြင္ ထားရွိပါ။Share this article

TOP 5 ARTICLES


Parties & Events   |   Posted on Apr 20, 2018

Busking ပံုစံ Public Area...


Film & Music   |   Posted on Apr 19, 2018

April လမွာ လက္မလႊတ္ပဲ နား...

Sign Up for MODA NewslettersWhy we asked you this information to be in touch with us? We will regularly send you some news, invitations, promotions, etc, by email or by SMS.