Horoscopes   |   Posted on Oct 30, 2017 by Elijah htang

သင့္ဘဝအေရး ႀကဳိက္တာေမး


ႏုိဝင္ဘာလအတြက္ နိမိတ္ကံၾကမၼာ တားေရာ့(ခ္)ကမၻာ

Share this article

 

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္
တားေရာ့(ခ္)နမိတ္ကတ္ကေတာ့
The Devil
စိတ္အနည္းငယ္ရႈပ္ေထြးေနရေသာ ကာလျဖစ္သည္။ မနာလိုသူေတြမ်ားေန တတ္ျပီး မိသားစုအတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားေနတတ္ပါတယ္။ ခရီးသြား ျခင္း မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ျခင္း လုပ္ငန္းစီးပြားမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။ ေငြေၾကး -အေရာင္းအ ဝယ္ျပဳလုပ္သည့္သူမ်ား ေငြေၾကးမ်ား ရစရာရွိမည့္သူမ်ား မရေသးဘဲၾကန္႔ ၾကာေနတတ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးအခက္အခဲႀကံဳႏိုင္ျပီး မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏အ ကူအညီျဖင့္ အဆင္ေျပသြားႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္-အလုပ္ရွာေဖြထား သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ရဖို႔ အေႏွာင့္ေႏွး တတ္ပါတယ္။ ေနာက္က်မွ အလုပ္ရေလပိုေကာင္းေလျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာ ေရး-အညံ့မရွိပါ။ စိတ္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး အနည္းငယ္ခ်ိဳ႕ယြင္းတတ္သည္။ ၾကီးၾကီးမားမား ထိခိုက္မႈမ်ိဳးေတာ့ လံုးဝမရွိပါ။ လူမႈေရး-မနာလိုသူမ်ား ဝိုင္း ေနေသာေၾကာင့္ သတိဝရိယႏွင့္ေနႏိုင္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ မိမိ ကို ေဂ်ာက္ခ်သူမ်ားႏွင့္ ၾကံဳရတတ္ပါသည္။ စီးပြားေရး-စပ္တူလုပ္ငန္း အက်ိဳး တူလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးႏိုင္ပါသည္။ မလိုသူမ်ားလည္း ဝိုင္းေနေသာ ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးသူမ်ားကို သတိထားပါ။ အိမ္တြင္းေရး- အိမ္ေထာင္ေရးစိတ္ သေဘာထားျခင္း မတိုက္ဆိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ စကားမ်ားရတတ္ပါတယ္။ စ ကားအေျပာအဆိုသတိထားပါ။ အခ်စ္ေရး-အိမ္ေထာင္ဖက္ေကာင္းႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ရပါမယ္။ ခ်စ္သူမ်ားစကားမ်ားျပသနာတတ္ႏိုင္တယ္။

တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္
တားေရာ့(ခ္)နမိတ္ကတ္ကေတာ့
DEATH
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ အရာရာကို စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္း ဇြဲသတိၲျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ရ ပါမည္။ ေငြေၾကး-ေငြရေပါက္ရလမ္းရွိေပမယ့္ အခ်ိန္ ေစာင့္ျပီးမွ ရႏိုင္ပါတယ္။ မိသားစုအတြက္ အကုန္အက် မ်ား ေနျပီး ေငြေၾကးမေလာက္ငွမႈမ်ားျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ရဲ႕ အကူအညီေၾကာင့္ အဆင္ေျပ သြားႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္-အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ား အ ေနႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိဖို႔ အခြင့္အေရးမ်ားေနပါတယ္။ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအေနႏွင့္ကေတာ့ အလုပ္ထဲရွိ အျပိဳင္အဆိုင္ တခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရ တတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး-သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား က်န္း မာေရးကို အထူးဂရုစိုက္ပါ။ စိုးရိမ္ပူပန္ရတတ္ပါ တယ္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ားအဖို႔ေတာ့ သာမန္ေနမေကာင္းတာမ်ိဳး ေလာက္ပဲျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လူမႈေရး -လူမႈေရးျပသနာ မ်ားရွိေနေပမယ့္ အခက္အခဲမရွိဘဲျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ပါမယ္။ စီးပြားေရး- ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအဖို႔ ပံု မွန္လည္ ပတ္ေနၿပီး ထပ္တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ေတာ့ အဆင္မေျပႏိုင္ ေသးပါ။ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသူမ်ားအေန ႏွင့္အခက္အခဲရွိတတ္ပါတယ္။ အိမ္တြင္းေရး-အိမ္ေထာင္ ေရးညွိမရေသာ ျပႆနာေတြေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အ ယွက္ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားသည္အထိ ျဖစ္ တတ္ပါတယ္။ စိတ္ကိုထိန္းပါက အေကာင္းဆံုးပါ။ အခ်စ္ ေရး-ငယ္ရြယ္သူမ်ားအေနႏွင့္ မိဘက သေဘာမတူႏိုင္ သူမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။

အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္
တားေရာ့(ခ္)နမိတ္ကတ္ကေတာ့

the high priestess

ဒီအခ်ိန္မွာေမွ်ာ္လင့္ထားတာေတြထက္ မေမွ်ာ္လင့္ထားတာေတြက ပို ျဖစ္ေနမယ့္ ကာလတစ္ခုပါ။ အခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္း ေငြကုန္ေႀကးက်မ်ား ေနမယ့္ ကာလတစ္ခုျဖစ္ေနတယ္။ ေငြေၾကး-ေငြအကုန္အက်မ်ားေန ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ဝင္သေလာက္လဲ ျပန္ထြက္ရတတ္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္-အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ားအေနႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာေနတတ္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားအေနႏွင့္ ေျပာင္းေရြ႕ရျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေကာင္းေသာေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ မထင္မွတ္ထားေသာ ေနရာေကာင္းအခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရရွိ္တတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး-အညံ့ မရွိပါ။ လူမႈေရး-သူတပါးကိစၥကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရတတ္ပါတယ္။ တစ္ပါးသူကိစၥကို ကူညီေပးရင္း ေစတ နာအမွားျဖစ္ကာ လူမႈေရးျပသနာမ်ားၾကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး-လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေနပါလိမ့္မည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအဖို႔ လုပ္ ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အေျခအေနမ်ားေပးလာပါ လိမ့္မည္။ ေကာင္းေသာတိုးတက္မႈမ်ား ရရွိမည့္ကာလျဖစ္ပါသည္။ အိမ္တြင္းေရး - စည္းစည္းလံုးလံုးျဖင့္ ေျဖ ရွင္းႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ စည္းလံုးျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈလည္း ရရွိပါမည္။ အခ်စ္ေရး-ငယ္ရြယ္သူမ်ား ၏ ေမတၲာေရးအေျခမွာစမ္းပြင့္ႏိုင္ပါတယ္။ အသက္ႀကီးသူမ်ား၏ေမတၲာေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ဆံုေတြ႕ရတတ္တယ္။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္
တားေရာ့(ခ္)နမိတ္ကတ္ကေတာ့

the wheel of  fortune

ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ခ်င္စိတ္ျပင္းျပ ေနေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ အရာရာကို သတိဝီရိယနည္းစနစ္တက် ႏွင့္ေျဖရွင္းတတ္မႈေၾကာင့္ စိတ္ပူစရာေလ်ာ့နည္း ပါလိမ့္မည္။ ေငြေၾကး-ဝင္ ေငြ၊ ထြက္ေငြကို မွ်တစြာစီစဥ္သံုးစြဲႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လက္ထဲတြင္ ေငြျမဲ ေနပါလိမ့္မယ္။ အလုပ္အကိုင္-အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ားအဖို႔ အလုပ္အ ကိုင္က်ိန္းေသရရွိပါမယ္။ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ရာ ထူးတိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ လစာတိုးျခင္းမ်ား ရရွိႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး-ေရာဂါၾကီးၾကီးမားမား မဟုတ္ေပမယ့္ ဟိုနားနာသလို ဒီ နားနာသလိုေတာ့ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အေသးအဖြဲမို႔ ေဆးရံုေဆးခန္း ေရာက္ကိန္းမရွိပါ။ လူမႈေရး- ကူညီေပးရမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ သူတပါးကိုကူညီႏိုင္ေလ ကိုယ့္အ တြက္ေကာင္းက်ိဳးျပန္ရႏိုင္ေသာ အခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး-အေရာင္းအဝယ္စီးပြားေရးမ်ား ထင္သ လိုမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ေရာင္းဝယ္ရပါမယ္။ အိမ္ၿခံေျမကိစၥမ်ားတြင္အေရာင္းထက္အဝယ္က ပို သင့္ေတာ္ပါလိမ့္မယ္။ အိမ္တြင္းေရး- အိမ္တြင္းေရးတြင္ မိသားစုအတြက္အခ်ိန္ေပးနည္းမႈေၾကာင့္ စကားမ်ား ရတတ္ပါတယ္။ စိတ္ပူပင္စရာမ်ားလည္းျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရး-စန္းပြင့္ေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။ ငယ္ ရြယ္သူမ်ားအဖို႔ အသက္ၾကီးသူမ်ားရဲ႕ ခ်ည္းကပ္ျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါတယ္။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္  
တားေရာ့(ခ္)နမိတ္ကတ္ကေတာ့

Judgement

ေအာင္ျမင္ျခင္း ကံေကာင္းျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးသြားရျခင္းမ်ား ၾကံဳပါမယ္။ မိမိစီစဥ္ထားေသာ ကိစၥမ်ားလည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာ ကာလလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကး-ဝင္ေငြမ်ား ေခ်ာေမြ႕အဆင္ေျပစြာရရွိႏိုင္ပါသည္။ ေငြလံုးခနဲဝင္ကိန္းရွိပါတယ္။ ဝင္ ခဲ့ရင္ အလွဴအတန္းတစ္ခုခုလုပ္ေပးပါ ကံေကာင္းျခင္းေတြ ၾကံဳေတြ႔လာ ပါလိမ့္မယ္။ အလုပ္အကိုင္-အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား အခြင့္အလမ္း ေကာင္း ေနရာေကာင္း မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အ လုပ္ေနရာရတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး-စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္ပါ က်န္း မာေရးေကာင္းမြန္ပါလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရး-အညံ့ရွိသူမ်ားကို ကူညီေပး ပါက ေငြရကံပိုၾကံဳႏိုင္ပါသည္။ စီးပြားေရး-ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ သူမ်ားအဖို႔ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ အခြင့္အေရး မ်ား ၾကံဳေတြ႔ရပါမည္။ အိမ္တြင္းေရး- တက္ညီလက္ညီေျဖရွင္းႏိုင္ေပမယ့္ အၾကံမတူ စိတ္သေဘာထားျခင္း မ တိုက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ စကားမ်ားရတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရး-ငယ္ရြယ္သူမ်ားအဖို႔ စန္းပြင့္ေသာ ကာလျဖစ္ပါ တယ္။ အခ်စ္ကို အေလးအနက္မထားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရတတ္ ပါတယ္။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္  
တာေရာ့(ခ္)နမိတ္ကတ္ကေတာ့

The hermit

စိတ္ရွည္ေလအက်ိဳးရွိေလ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ္ အလွ်င္လိုေသာ ကိစၥေတြ ေႀကာင္႕ စိတ္ပန္းလူပန္း ေငြကုန္မ်ား ေနပါမယ္။ စက္ပစၥည္းထြက္ကိန္းႀကံဳ ရတတ္တယ္။ ေငြေၾကး-စီစဥ္ထား ေသာ ေငြေၾကးမ်ားရရွိဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးေန ပါမယ္။ ရရွိေသာေငြေၾကးမ်ားကလည္း ကုန္ဖို႔ဘက္သို႔ ဦးတည္ေနပါမယ္။ အလုပ္အကိုင္-အလုပ္ရွာေနသူမ်ားမိတ္ေဆြတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လမ္းျပကူညီမႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိ ႏိုင္ပါမယ္။ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအဖို႔ လက္ရွိေနရာမွာပဲ တည္ျမဲေန ပါလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရး-အနည္းငယ္ညံ့ႏိုင္မယ္။ အေက်ာႏွင္႔ပက္ သက္ေသာေရာဂါမ်ား ဇာတ္ေၾကာတတ္ျခင္း၊ ခါးနာျခင္း၊ ေျခေထာက္ က်င္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ဂရုစိုက္ပါ။ စီးပြားေရး-စီစဥ္ထားေသာ ကိစၥမ်ား ျဖစ္ရန္ေႏွာင့္ေႏွးေနပါလိမ့္မည္။ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္မ်ားရွိလွ်င္ မိမိထက္ ဝါႀကီးအသက္ႀကီးေသာသူမ်ား ႏွင့္ တိုင္ပင္ျပီးလုပ္ေဆာင္ပါ အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။ အိမ္တြင္းေရး-စိတ္ ေတြရႈပ္ေထြးျပီး အိမ္မကပ္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ေနပါမယ္။ စိတ္ရႈပ္ ေထြးမႈကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ဘာသာေရးမ်ားမ်ားလုပ္ပါ။ အ ခ်စ္ေရး-ငယ္ရြယ္သူမ်ား၏ ေမတၲာေရးအေျခအေနေတြမွာ ခ်စ္သူႏွင့္ခြဲ ခြာေနရသူမ်ား အဆက္အသြယ္ျပတ္ျခင္း၊ သံသယေႀကာင့္ျဖစ္ေသာ ျပႆနာမ်ားရွိတတ္တယ္။

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္
တားေရာ့(ခ္)နမိတ္ကတ္ကေတာ့

justice

ကံေကာင္းေနေသာ ကာလျဖစ္ပါ တယ္။ ပညာေရးအတြက္ ႀကိဳးစားရန္အေျခ အေနေကာင္း အခြင့္အလမ္းေကာင္း မ်ား ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ကူညီေပးခံရႏိုင္ တဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ၾကံဳရတတ္ပါ တယ္။ ဘဝအတြက္ တက္လမ္းေကာင္း မ်ား ညႊန္ျပေပးႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဆံုေတြ႔ရ ႏိုင္ပါတယ္။ ေငြေၾကး-ေငြကံေကာင္း ေနပါမယ္။ မထင္ထားေသာ ေနရာ မ်ားမွ ေငြဝင္ကိန္းမ်ားရွိပါမယ္။ အလုပ္အကိုင္-အလုပ္ရွာေနသူမ်ား အ ထူးအားျဖင့္စာရင္းစီမံခန္႕ခြဲေသာအလုပ္မ်ားရရွိႏိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိလုပ္ ကိုင္ ေနသူမ်ားအဖို႔ ေနရာေျပာင္းျခင္း ရာထူးတိုးျခင္းႏွင့္ အထက္လူၾကီး ၏ အေရးေပးမႈမ်ား ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး- ဦးေခါင္းကိုက္ခဲျခင္း ဇာတ္ေၾကာထိုးျခင္း ေျခလက္မ်ားေလးလံျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ပါတယ္။ စီး ပြားေရး- စီစဥ္ထားသည္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးဆံုး ႏိုင္မည္။ ရည္ရြယ္ထားသည္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈေရး-မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြ မ်ားရဲ႕အကူအညီေပးမႈေၾကာင့္ ပိုျပီးေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္တြင္း ေရး-လိုတစ္မ်ိဳး မလိုတစ္မ်ိဳးေျပာတတ္သည့္ ေဘးစကားမ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရး- ငယ္ရြယ္သူမ်ား ၏ေမတၲာေရး ေတြမွာယံုႀကည္စြဲလမ္းမႈ လြန္ကဲေနပါမယ္။ ခဏတာ အ ဆက္အသြယ္ျပတ္ေနမယ္။ စန္ပြင့္ႏိုင္ေပမယ့္ စိတ္တိုင္းမက်ျဖစ္ရတတ္ ပါတယ္။Share this article

TOP 5 ARTICLES


Celebrity News   |   Posted on May 21, 2018

Billboard Music Awards ဂီ...


Celebrity News   |   Posted on May 21, 2018

Royal Wedding က Meghan Ma...


Celebrity News   |   Posted on May 21, 2018

Prince Harry နဲ႔ Meghan M...


Parties & Events   |   Posted on May 21, 2018

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကားေရပန္း...


Style Note   |   Posted on May 21, 2018

White buttoned-down shirt...

Sign Up for MODA NewslettersWhy we asked you this information to be in touch with us? We will regularly send you some news, invitations, promotions, etc, by email or by SMS.