Horoscopes   |   Posted on Jan 2, 2017 by Elijah htang

သင့္ဘဝအေရး ႀကဳိက္တာေမး


ဇန္နာဝါရီလအတြက္ နိမိတ္ကံၾကမၼာ တားေရာ့(ခ္)ကမၻာ

Share this article

တနဂၤေႏြ  The Fool

စိတ္ပူပန္မႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခုကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ခ်ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနပါမယ္။ ပညာရပ္အသစ္ေတြအတြက္ ႀကဳိးစားရန္အခြင့္အေရးရရွိပါမယ္။ မိသားစုအေရးကိစၥေတြကို တက္ညီလက္ညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ရေပမယ့္ စိတ္ပင္ပန္းလူပင္ပန္း ေငြကုန္မ်ားေနမယ္။ အလုပ္ရွာေနသူမ်ား အလုပ္ရရန္ေနာက္ထပ္ႀကိဳးစားမွ အဆင္ေျပပါမယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား အေရာင္းေအးေနပါမယ္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေရာင္း၀ယ္သူမ်ား ေျမညီတိုက္ခန္းေတြထပ္ အထပ္ျမင့္ ဘိုးဘြားပိုင္ေတြသာ ေစ်းေကာင္းျခင္း၊ စေဘာ္ျဖင့္ ငွားရမ္းျခင္းေတြသာ ပိုအဆင္ေျပေနပါမယ္။ အထူးအားျဖင့္ ၁ ဂဏန္း၊ ၄ ဂဏန္းပါေသာေနရာမ်ား အက်ိဳးထူးခံစားခြင့္ ပိုရႏိုင္ပါမယ္။ အိမ္တြင္းေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးေတြမွာ စိတ္သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္သူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရပါမယ္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား၏ ေမတၲာေရးမွာ အခ်စ္ဆိုတဲ့ အရာကို စိတ္ကုန္ေနပါမယ္။ စန္းပြင့္ေပမယ့္ စိတ္တိုင္းမက် ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

တနလၤာ The Magician

ျပဳျဳပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွ ေကာင္းပါမယ္။ထင္မွတ္မထားတာေတြျဖစ္မယ္။ ဧည့္သည္ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆံုေတြ႕ ရႏိုင္တယ္။ မိမိကို လုပ္ငန္းၿပိဳင္ဘက္မ်ားမွ အလဲထိုးရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သတိထားပါ၊ သူတစ္ပါးကိုအေကာက္ႀကံ၊ လိမ္လည္ခဲ့သူမ်ား၊ ဒီအခ်ိန္မွာ အ႐ႈံးျဖစ္ဖို႔မ်ားေနမယ္။ ခရီးေ၀းသြားရန္ အခြင့္အေရးမ်ားႀကံဳပါမယ္။ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္၊ ေငြကုန္၊ အခ်ိန္ကုန္ျဖစ္မယ္။ အလုပ္ရွာေနသူမ်ား မိတ္ေဆြတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကူညီမွ အဆင္ေျပႏိုင္ပါမယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနသူမ်ား၊ ထင္မွတ္မထားေသာ ပစၥည္းမ်ားမွ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ႏိုင္ပါမယ္။ ၿခံ၊ ေျမ၊ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနသူမ်ား လမ္းစံု၊ လမ္းခြေနရာမ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္၊ ေစ်းေကာင္းရႏိုင္ပါမယ္။ သတိျပဳရန္မွာ အာမခံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ အိမ္တြင္းေရးျပႆနာမ်ားေနမယ္။ အခ်စ္ေရးေတြမွာ တစ္ဦးတည္း အထီးက်န္ျခင္း၊ ရည္းစားေဟာင္းမ်ားကို သတိတရျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

 

အဂၤ ါ Judgement

ေအာင္ျမင္မႈ၊ ကံေကာင္းျခင္း၊ အလုပ္အေျခအေနေတြ ပိုေကာင္းလာပါမယ္။ မိသားစုအတြက္ ေငြကုန္ေတာ့ မ်ားေနပါမယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ စိတ္ထင္တိုင္း ေလွ်ာက္လုပ္တက္တာ ေတြကိုေတာ့ သတိျပဳရပါမယ္။ အေသာက္အစားျပဳလုပ္တက္သူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းမႈမ်ားေနပါမယ္။ အလုပ္အကိုင္ရွာေနသူမ်ား၊ အလုပ္ရရန္အခြင့္အေရးရရွိပါမယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္သူမ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ္ေကာင္းေနပါမယ္။ က်န္းမာေရး ညံ့ေနသူမ်ား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၊ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳသူမ်ား ၁ ဂဏန္း၊ ၂ ဂဏန္း၊ ပါေသာေနရာမ်ားအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ပူးေပါင္း ဆက္စပ္ျပဳလုပ္ထားသူမ်ား၊ စိတ္၀မ္းကြဲ ျပႆနာမ်ားတက္တယ္။ အိမ္တြင္းေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးေတြမွာ တနဂၤေႏြႏွင့္ တနလၤာ အိမ္ေထာင္ျပဳထားသူမ်ား၊ ျပႆနာႀကီးျဖစ္ပါမယ္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား၏ ေမတၲာေရးမွာ စန္းပြင့္မႈမ်ားေနတာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္စရာေတြ မ်ားေနပါမယ္။

 

ဗုဒၶဟူး Death

သတိျပဳ ဆင္ျခင္မႈ၊ ေ၀ခြဲမရ၊ စိတ္ေသာကတို႔ျဖင့္ သင့္အဆိုးအေကာင္းတို႔ကို ေ၀ခြဲမရျဖစ္ေနမယ္။ အိမ္တြင္းေရးေတြမွာ သူတလူ၊ ငါတစ္မင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားေနပါမယ္။ က်န္းမာေရးညံ့ႏိုင္ပါတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနသူမ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္၊ သို႔ေသာ္ စိတ္မခ်မ္းသာရႏိုင္ေပ။ ၿခံ၊ ေျမ၊ အိုးအိမ္၊ ကိစၥေတြမွာ စီစဥ္ထားၿပီးမွ ပ်က္တက္တယ္။ အထူးအားျဖင့္ ၃ ဂဏန္း၊ ၄ ဂဏန္းပါေသာ ေနရာမ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရန္ မသင့္ပါ။ အလုပ္ရွာေနသူမ်ား၊ အလုပ္ရရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနမယ္။ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္သူမ်ား ကူညီမွ အဆင္ေျပႏိုင္ပါမယ္။ အိမ္တြင္းေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးေတြမွာ မိသားစုေတြေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္ပါမယ္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား၏ ေမတၲာေရးအေျခအေနမွာ အသက္ႀကီးသူမ်ား၏ ေမတၲာေရး ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ ရႏိုင္ပါမယ္။

 

ၾကာသာပေတး The Hanged Man

အနစ္နာခံၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ် ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရပါမယ္။ လူမႈေရး၊ မိသားစုကိစၥ အားလံုးကို တက္ညီ၊ လက္ညီျဖင့္ ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္၊ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ ရပါမယ္။ က်န္းမာေရး အနည္းငယ္ညံ့မယ္။ အထူးအားျဖင့္ အသည္းေရာဂါ၊ အေၾကာေရာဂါမ်ား ညံ့ႏိုင္တယ္။ ဂရုစိုက္ပါ။ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနသူမ်ား အလုပ္ရႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းရွိပါတယ္။ အထူးအားျဖင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း၊ ေဆးပညာ၊ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးႏိုင္ပါတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္၊ စီးပြားေရးျပဳလုပ္သူမ်ား၊ အခက္အခဲ အနည္းငယ္ႀကံဳေတြ႕ ရႏိုင္တယ္။ ၀င္ေငြထက္၊ ထြက္ေငြပိုမ်ားေနမယ္။ ၿခံ၊ ေျမ၊ အိုး အိမ္အေရာင္းအ၀ယ္မွာ ဆက္တူရွယ္ယာ ၀ယ္ေသာေနရာမ်ား၊ ေစ်းေကာင္းရ၊ ကံေကာင္းႏိုင္ပါတယ္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား၏ ေမတၲာေရးအေျခအေနမွာ စန္းပြင့္ႏိုင္ပါတယ္။

 

ေသာၾကာ The Hierophant

ေအာင္ျမင္ကံေကာင္းရေသာ အခ်ိန္၊ ပညာ၊ အလုပ္ ၊ မိသားစု၊ အရာရာကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ၊ တက္ညီ လက္ညီ ပါ၀င္ကူညီေပးႏိုင္ရန္၊ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အလုပ္အတြက္၊ ပညာအတြက္ ၊ စာေမးပြဲေျဖဆိုမႈမ်ား ရွိႏိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား၊ ခရီးစဥ္ကိစၥမ်ား၊ စီစဥ္မႈ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနသူမ်ား၊ အထက္လူႀကီး၊ အသက္ႀကီးသူမ်ားမွ လမ္းညႊန္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္ရရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ ရမယ္။ ၿခံ၊ ေျမ၊ အိုးအိမ္ အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥေတြမွာ ၂ ဂဏန္း၊ ၅ ဂဏန္း၊ ပါေသာေနရာမ်ား၊ ေစ်းေကာင္းရ ကံေကာင္းႏိုင္ပါတယ္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား၏ ေမတၲာေရး အေျခအေနေတြမွာ အသက္ႀကီးသူမ်ား၏ ထူးထူးျခားျခား ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းကို ခံရႏိုင္ပါတယ္။

 

စေန The Sun
အလုပ္၊ ပညာ၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားခရီး၊ မိသားစုအေရးကိစၥေတြကို ေနသားတက် ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ ရပါမယ္။ လူမႈေရးျပႆနာအနည္းငယ္မ်ားေနမယ္။ မိမိကိုယ္ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုသူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္တက္တယ္။ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနသူမ်ား၊ မိမိ၏ တက္ကြၽမ္းနားလည္ေသာ ပညာရပ္မ်ားျဖင့္ အလုပ္ရရွိရန္အခြင့္အလမ္းႀကံဳမယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္စီးပြားေရးလုပ္ေနသူမ်ား အထူးအားျဖင့္ အသံထြက္ေသာ ပစၥည္းမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၊ အိုးအိမ္ အေရာင္းအ၀ယ္ ကိစၥေတြမွာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ ေနေသာ အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥမ်ား၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား၏ ေမတၲာေရးအေျခအေနေတြမွာ တနဂၤေႏြ၊ ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားႏွင့္ ထူးျခားစြာ ကံေကာင္းႏိုင္ပါသည္။

 Share this article

TOP 5 ARTICLES


Parties & Events   |   Posted on Apr 20, 2018

Busking ပံုစံ Public Area...


Film & Music   |   Posted on Apr 19, 2018

April လမွာ လက္မလႊတ္ပဲ နား...

Sign Up for MODA NewslettersWhy we asked you this information to be in touch with us? We will regularly send you some news, invitations, promotions, etc, by email or by SMS.